Vedtægter

§1 Første overskrift

§ 2. Foreningens hjemsted:

§ 3. Foreningens formål: